top of page

Village School SETU

ગામ ડાઓની શાળાના બાળકો સાથે શહેરની શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પરસ્પર ભળે, સમજે, ભણે અને એમ શહેર-ગામ વચ્ચે એક શૈક્ષણિક સેતુ રચતું વિશિષ્ટ સેવા કાર્યની મઝાની ક્ષણો.

bottom of page