top of page

શાળા શરૂ કરવી અને નિરંતર પ્રગતિશીલ શાળા બનાવવી એ બેમાં મોટો ફર્ક છે. સ્પર્ધાત્મક યુગમાં શાળાનું શિક્ષણ અનેવિદ્યાર્થીના સર્વાંગી વિકાસ માટે શાળા સંચાલકોએ સતત જાગૃત રહેવું પડે છે. નવા પરિવર્તનો તરફ નજર રાખવી પડે, તથા શાળા પરિવારના આચાર્યથી લઈ સેવકગણ સુધીના તમામ સાથે પ્રોત્સાહક સંબંધ જાળવવા પડે. આ પુસ્તકમાં સંચાલકોએ સંસ્થાની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ માટે સમાજ અને શિક્ષણ વિષયક જે ચિંતન કરવાનું હોય છે તેની સરળ ભાષામાં ચર્ચા છે.

શિક્ષણ સંચાલકો માટેનું ચિંતન - ૧

₹50.00Price
    bottom of page